bg

Szeretetkaland

Rendhagyó programot hirdettünk idén a Székesfehérvári Egyházmegye házaspárjainak. Játékra, feladatra, Szeretetkalandra hívtuk őket.

Köszönet és felhívás Csákvárról

A csákvári CSATAK szervezői nevében szeretnénk köszönetet mondani minden családnak, akik a rossz időjárási körülmények ellenére is vállalták az utazást és eljöttek Csákvárra.

Elérhetőség

Cím: 8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 1.
Email: csaladiroda@szfvar.katolikus.hu

Meghívó 19. Családkongresszusunkra

Written by   

Kedves családok, házaspárok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok, szeretettel hívlak 19. Családkongresszusunkra, 2012. november 8-10. között Máriabesnyőre, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házba (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucínusok tere 3).

Eseménydús időket élünk, naponta röppennek fel a családot, házasságot és az életet érintő hírek. A sok riasztó hír mellett azonban észre kell vennünk, mennyi örömteli, jó és szép is történik körülöttünk, itthon és a világ különböző tájain. Feladatunk a családot, mint az élet bölcsőjét óvni, védeni a káros hatásoktól, és megteremteni azokat a körülményeket, amelyek elősegítik, hogy családjaink országunk jövőjét szolgálhassák. Kongresszusunk mottójául ezért választottuk az angyalnak Szent Józsefhez intézett szavait: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját …" (Mt 2,13), ahogy ő a veszélyes helyzetből mentette családját, majd a veszély elmúltával visszavezette otthonába, úgy kell nekünk is hittel, imával, a lehetőségek kimunkálásával és megragadásával munkálkodnunk családjainkért.

A 19. Családkongresszuson tájékozódni akarunk a családot érintő magyar törvények változásáról, útmutatást kapunk a hit- és erkölcsoktatás helyzetéről, beszámolókat hallgatunk meg a Családok 7. Világtalálkozójáról. Megismerkedünk életszentségre jutott házaspárokkal és felkészülünk az éppen induló Hit Éve családos megünneplésére.

A 19. Családkongresszusra jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. Jelentkezési határidő 2012. okt. 31. Tekintettel azonban arra, hogy a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház befogadóképessége véges, a létszámkeret betelte után érkező jelentkezéseket csak várólistára tudjuk elfogadni, hogy az esetleges lemondások esetén helyüket biztosíthassuk.

 

Kapcsolódó cikkek:

Program

Jelentkezési lap

 

 

 
∧ Fel